Gode vilkår for erhvervslivet

Vi skal sikre gode vilkår for de eksisterende virksomheder. Samtidigt skal vi kunne tiltrække nye virksomheder, fordi vi tilbyder forudsigelige rammevilkår.

Det er vigtigt at erhvervslivet får stabile og forudsigelige rammevilkår. For at sikre arbejdspladser i kommunen, skal vi tiltrække flere virksomheder.

Det kan vi kun gøre, hvis virksomhederne føler de kan stole på de rammevilkår de får i kommunen. På den måde tør de investerer i produktionen, og vi kan få et blomstrende erhvervsliv. 

Udligningsafgiften skal væk. Det er en urimelig særbeskatning af de erhvervsdrivende, som rigtig mange kommuner har afskaffet. Det bør vi også gøre i Egedal kommune.