Lars Falk Hansen

 Fakta:

Jeg er 56 år, bor med min kone, Mette, og barn i Stenløse, lige uden for by skiltet på Stenlillevej, hvor jeg også har fornøjelsen af at have mine forælder boende.
Tidligere boede jeg i Ølstykke.

Som soldat i forsvaret fik jeg flere uddannelser inden for IT området, og har suppleret med Diplom og Datanom studier om aftenen.
Jeg har efterfølgende haft flere Chef stillinger inden for IT området, og arbejder for nuværende Vejdirektoratet IT Drift chef.

Jeg er medlem af FDF, hvor jeg har fornøjelsen af, at være bestyrelsesformand for Stenløse – Veksø kredsen.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Foreningen af IT Ledere i Danmark.

Jeg har været medlem i Det Konservative Folkeparti i ca. 30 år.

Konservativ:

Når jeg er konservativ, er det fordi jeg tror det er afgørende for vores lands fremtid at bevare de historiske og kulturelle værdier, som binder os sammen som danskere, men samtidigt at gribe de muligheder der ligger for at bringe vores samfund videre.
 Jeg ønsker desuden, at vi skal arbejde for den størst mulige grad af frihed for det enkelte menneske.
Derudover tror jeg som konservativ, at vi skal hjælpe de mennesker i vores samfund, som ikke har ressourcer eller personligt netværk til at klare sig selv.

Økonomi:

Tidligere konservativ Finansminister Poul Møller udtalte allerede i 1967 at pengene skulle blive i borgernes lommer.
Dette skal vi huske på i ethvert tiltag som gennemføres i kommunen.