Styrk de frivillige

Vi skal hjælpe alle de frivillige i kommunen. Egedal har et stort foreningsliv, der kun virker fordi så mange borgere deltager som frivillig. Det skal vi naturligvis støtte. Alle de frivillige skal se kommunen som en naturlig sparrings partner, der er garant for samarbejde med det offentlige.

Egedal kommune har et rigt foreningsliv, med alt fra folkedans til FDF og fra Løbeklubber til frimærkeklubber.

Frivillighed og foreningsliv betragter jeg som centrale – og positive – elementer i det danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde, selvstændighed og oplysning.
Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og fremmer mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. Foreningsliv og frivillighed er bærende elementer i f.eks. idrætsklubber, spejderne, festivalkultur, forsamlingshuse og andet.
Foreningerne, og de frivillige, skal se kommunen som en naturlig samarbejdspartner.